Leeuwarden

De pilot is gericht op het prestatieveld maatschappelijke opvang met als specifieke invalshoek overleg en samenwerking met de regiogemeenten. Gezien de ontwikkelingen in de financiering van de maatschappelijke opvang is de pilot tevens gericht op de samenhang van de Wet maatschappelijke ondersteuning met de functies ondersteunende en activerende begeleiding uit de AWBZ en met de financieringsmogelijkheden van dagbesteding en sociale activering via de Wwb. Als uitvloeisel van dit laatste richt de pilot zich op mogelijkheden voor integrale indicatiestelling. Voor de inhoudelijke koers volgt Leeuwarden de aanbevelingen die de behandeling van het rapport ‘De opvang verstopt’ heeft opgeleverd, terug te vinden in het plan van aanpak ‘Terugdringing verloedering en overlast’ van december 2004. Sinds de omvang van de decentralisatie van de OGGz duidelijk is, wordt binnen de pilot het beleid op het gebied van de OGGz voorbereid. Uiteraard wordt hierbij overleg met de overige Friese gemeenten georganiseerd.

Centrale boodschap

In de periode 2006 en 2007 is de pilot uitgebouwd met de gecombineerde 'woon- en participatieladder' (ppt). Naast de ‘opgaande ladders uit de goot’ ligt de nadruk in deze pilot ook sterk op preventie en detectie van risicogroepen. Uitgangspunt is, dat geen duurzame deelname aan de arbeidsmarkt of samenleving kan worden verwacht zonder volwaardige huisvesting en dat huisvesting niet duurzaam wordt volgehouden zonder een zinvolle dagbesteding. Zo mogelijk met loonvormende arbeid als component.

Kern van een succesvolle aanpak zit in:

 • integrale aanpak, zowel voor preventie als curatieve interventies
 • betrokken en gemotiveerde professionals inzetten
 • de overtuiging dat de doelgroep veranderbaar is.

Voorwaarde aan de kant van de overheid:

Handige documenten en werkwijzen

De laatst toegevoegde praktijkvoorbeelden

 • 21 mei 2015

  De Talentenbeurs is een beursvloer Vrijwillige Inzet, waar iedereen zich kan presenteren rondom vrijwillige inzet.

  Wat is Talentenbeurs Stadsdeel West?

  De talentbeurs is een beursvloer waar iedereen zich kan presenteren rondom...

 • 20 mrt 2015

  In deze informatiekaart vindt u algemene informatie over de btw-vrijstellingen die relevant zijn voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet per 1 januari 2015.

  Met ingang van 1 januari 2015 zijn in het algemeen de volgende leveringen en diensten vrijgesteld...

 • 20 jan 2015

  Het Vriendenhuis is een combinatie van zorghotel en activiteitencentrum gericht op mensen met psychische en/of psychosociale problemen.

  Een door en voor opvanghuis

  Een Vriendenhuis is een combinatie van een zorghotel en een...

 • 07 jan 2015

  Hoe kan de samenwerking tussen gemeenten en MEE-organisaties eruit zien? In 2013 volgde Movisie vijf praktijkvoorbeelden in Parkstad Limburg, Zeist, Goirle, Dordrecht en Amsterdam. Hoe staat het er nu mee? En hoe ziet de toekomst er uit? In dit...

 • 07 jan 2015

  Zeist heeft in de pilot Het Gesprek een manier van integrale vraagverheldering ontwikkeld, met het oog op de transities van de AWBZ naar de Wmo. In de praktijkbeschrijving die Movisie hier eerder van maakte, hebben we expliciet gekeken naar de rol van MEE...