Regelhulp

Op deze pagina treft u informatie aan over het programma achter de digitale wegwijzer Regelhulp.nl.

Een vrouw vertelt dat haar alleenwonende vader steeds moeilijker loopt. Wat betekent dit voor het huishouden, zijn persoonlijke verzorging en sociale contacten? Wat kan hij zelf doen? Bij welke instantie kan zij voor hem terecht?

Mensen houden graag de regie over hun eigen leven en doen daarbij het liefst zo veel mogelijk zelf. Bij het regelen van zorg en ondersteuning helpt Regelhulp door complete, eenduidige en gemakkelijk vindbare informatie aan te bieden.

Over Regelhulp

Regelhulp bestaat al sinds 2007 en wordt goed bezocht en gebruikt. Het webportaal bevat actuele informatie over zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien en sociale zekerheid. Bij de informatievoorziening van Regelhulp staat de behoefte van mensen centraal, niet de regeling. Door de situatie als uitgangspunt te nemen, vinden mensen gemakkelijk de adviezen, zorg en ondersteuning die bij hen past. Regelhulp.nl is bedoeld voor bijvoorbeeld mantelzorgers, ouders en opvoeders, mensen met een beperking of chronische ziekte, ouderen en zorgprofessionals.

Mogelijkheden voor gemeenten

Gemeenten zijn het aanspreekpunt voor alle zorgvragen van hun inwoners. Regelhulp helpt gemeenten bij het informeren van haar inwoners op het gebied van zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld door het informatieaanbod af te stemmen op de lokale situatie. Zo kan een gemeente per onderwerp specifieke lokale informatie toevoegen, worden koppelingen gemaakt met verschillende sociale kaarten en kunnen inwoners via een formulier een gesprek aanvragen bij de gemeente. Daarnaast biedt Regelhulp gemeenten de mogelijkheid om de informatie die op regelhulp.nl staat gratis op te nemen op hun website (via een webservice).

Meer informatie

Voor samenwerkende partijen, gemeenten, professionals en andere geïnteresseerden staat meer informatie op www.regelhulp.nl.

Volg Regelhulp ook op Twitter: @regelhulpnl

Relevante documenten

Magazine Regelhulp 2011 (pdf) Toekomstvisie Regelhulp 2015 (pdf)

De laatst toegevoegde praktijkvoorbeelden

 • 09 nov 2015

  Bij een themacafé komen leden van de LFB, dat is een belangenvereniging van mensen met een verstandelijke beperking, bij elkaar om ervaringen, ideeën, wensen en knelpunten te bespreken. Op de avonden worden belangenbehartiging en...

 • 29 sep 2015

  Beschrijving van een succesvol afgesloten project om eenzaamheid onder mensen die door een handicap of chronische ziekte aan huis of aan bed gebonden te bestrijden.  Mensen die door een handicap of chronische ziekte aan huis of aan bed gebonden...

 • 17 jun 2015

  De gemeente Apeldoorn wil een grotere rol van bewoners en vrijwilligers en minder professionele diensten bij de aanpak van vraagstukken op het terrein van zorg en welzijn. De bewoners steunen deze participatiedoelstelling, maar willen tijd om deze omslag...

 • 16 jun 2015

  De methode Als ik haar was…maakt huiselijk geweld onder allochtonen bespreekbaar. Deelnemers aan groepsbijeenkomsten gaan naar aanleiding van een film onder leiding van een getrainde voorlichter met elkaar in gesprek. Hierdoor wordt de...

 • 20 mei 2015

  De Talentenbeurs is een beursvloer Vrijwillige Inzet, waar iedereen zich kan presenteren rondom vrijwillige inzet.

  Wat is Talentenbeurs Stadsdeel West?

  De talentbeurs is een beursvloer waar iedereen zich kan presenteren rondom...