Regelhulp

Op deze pagina treft u informatie aan over het programma achter de digitale wegwijzer Regelhulp.nl.

Een vrouw vertelt dat haar alleenwonende vader steeds moeilijker loopt. Wat betekent dit voor het huishouden, zijn persoonlijke verzorging en sociale contacten? Wat kan hij zelf doen? Bij welke instantie kan zij voor hem terecht?

Wanneer mensen tegen problemen aanlopen, kunnen zij advies inwinnen over wat zij zelf kunnen doen en/of hulp uit de eigen omgeving regelen. Als zij hulp nodig hebben van een organisatie, kunnen zij zelf aangeven wat hun behoefte is om mee te kunnen doen in de samenleving.
Maar het is vanwege de veelheid aan regelingen en voorzieningen lastig om alle mogelijkheden te overzien. Daarom is Regelhulp.nl ontwikkeld. Regelhulp.nl (link naar externe website) is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die zoekt naar zorg en ondersteuning. Het webportaal schept helderheid en bevat actuele informatie over zorg, welzijn en sociale zekerheid.

Betrokken partijen

Regelhulp.nl is een initiatief van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zij werken samen met ketenpartners in de zorg en sociale zekerheid. Dat zijn onder andere het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en gemeenten.

Eigen regie en zelfredzaamheid

De missie van Regelhulp is om de situatie van mensen als uitgangspunt te nemen. Zij hebben behoefte aan (meer) eigen regie. Parallel hieraan is de overheid genoodzaakt om collectieve middelen efficiënter te verdelen. Dit hangt samen met de huidige heroverwegingen en grote bezuinigingen. Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid worden steeds belangrijker als het gaat om het regelen van zorg of ondersteuning. Dit speelt al bij de uitvoering van de Wmo.

Zo werkt Regelhulp.nl

Bezoekers van Regelhulp.nl kunnen stap voor stap hun situatie en hulpvraag in kaart brengen en zicht krijgen op mogelijke oplossingen. Bijvoorbeeld hulp van een vrijwilliger, loophulpmiddelen die de zorgverzekeraar vergoedt, of ondersteuning van de gemeente. Regelhulp.nl toont onder meer oplossingen die bezoekers zonder hulp van een instantie kunnen realiseren, gericht op zelfredzaamheid waar mogelijk, en ondersteuning waar nodig. Regelhulp.nl verwijst naar de juiste organisatie. Voor een aantal oplossingen kunnen zij een gesprek regelen bij het Wmo-loket van hun gemeente of via het webportaal digitale formulieren invullen en verzenden.

Voor wie

Regelhulp.nl is onder meer bedoeld voor mantelzorgers, ouders en opvoeders, mensen met een beperking of chronische ziekte, ouderen en zorgprofessionals. Men kan op Regelhulp.nl naar hulp zoeken voor zichzelf, voor het eigen gezin of voor iemand anders.

Bekijk voor reacties de korte film Klant op zoek naar zorg ontdekt Regelhulp (link naar externe website).

Gemeenten

Bijna alle gemeenten doen mee met Regelhulp en verlenen zo een extra service aan hun inwoners. Gemeenten krijgen steeds meer de rol van aanspreekpunt voor de hele overheid. Regelhulp helpt gemeenten om deze taak te vervullen. Het webportaal wordt continu geactualiseerd met zowel landelijke als lokale informatie. Ook worden regelmatig technologische aanpassingen doorgevoerd, die gemeenten kunnen integreren in hun eigen systeem.

Wmo en De Kanteling

Regelhulp ondersteunt gemeenten bij de Wmo-dienstverlening. Bij het doorlopen van vragen via de keuze ‘Mijn situatie’ in Regelhulp.nl werkt een bezoeker stap voor stap toe naar een lijst met mogelijke oplossingen. Vervolgens toont Regelhulp.nl in welke situaties de gemeente hem verder kan helpen.

Wanneer de bezoeker besluit om het contactformulier vanuit Regelhulp.nl naar de gemeente te versturen, wordt de informatie uit de vraagverheldering meegestuurd. De bezoeker is goed voorbereid doordat hij zelf al de mogelijke oplossingen heeft gezien. Hierdoor heeft hij een beeld van wat hij zelf kan doen en voor welke oplossingen hij hulp nodig heeft. En de gemeente kan beter inschatten met welke bezoeker (klant) ze een gesprek aangaat en welke processtappen ze verder kan zetten.

Professionals

Ook voor professionals is het handig dat Regelhulp.nl uitgaat van de situatie van klanten. Professionals verzorgen in toenemende mate dienstverlening met een integrale blik. Met name professionals waar hulpzoekenden met vragen als eerste bij aankloppen zodra zij zorg of ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld een praktijkondersteuner, Wmo-consulent, fysiotherapeut of transferverpleegkundige.

De informatie in Regelhulp.nl wordt continu bijgewerkt en komt rechtstreeks van de overheid en de organisaties die meedoen. Deze informatie is zowel gebaseerd op regelingen rond zorg en ondersteuning, als op praktijkervaringen. Regelhulp.nl bevat elf thema’s, zoals onderwijs, vervoer, werk, verzorging en verpleging, Het is dus aannemelijk dat professionals informatie kunnen vinden die hun eigen werkterrein overstijgt.

Regelhulp als service

Regelhulp stelt de inhoud en techniek ter beschikking aan organisaties (publiek en privaat) die op internet actief zijn in de domeinen ‘sociale zekerheid’, ‘zorg, werk & inkomen’ en/of ‘opgroeien & opvoeden’. De wegwijzer kan worden geïntegreerd in de webomgeving van andere organisaties, in de opmaak van die organisatie.

Deze service past bij het ‘no wrong door principe’ van de eOverheid. Dit houdt in dat het voor mensen via verschillende ingangen altijd de juiste informatie krijgen. Bijvoorbeeld via de website van de zorgverzekeraar, van een gemeente of via Regelhulp.nl. Met deze service bereikt de overheid op uniforme wijze meer mensen die zoeken naar de juiste informatie en organisatie.

Meer informatie

Regelhulp leidt u met een beslisboom naar de regelingen die van toepassing zijn.

Voor samenwerkende partijen, gemeenten, professionals en andere geïnteresseerden staat meer informatie op www.programmaregelhulp.nl (link naar externe website). Lees op deze website meer over de voorgeschiedenis, het programma, de dienstverlening en communicatiemiddelen van Regelhulp.

Interessante weetjes en discussies staan op Twitter (link naar externe website). Nieuws over zorg en welzijn verschijnt op Facebook (link naar externe website).

Relevante documenten

Magazine Regelhulp 2011 (pdf)
Toekomstvisie Regelhulp 2015 (pdf)

De laatst toegevoegde praktijkvoorbeelden

 • 26 sep 2014

  Een mantelzorgadviesraad (MAR) adviseert en ondersteunt vertegenwoordigers van mantelzorgers in de Wmo-raad bij het opkomen voor de belangen van mantelzorgers. Hier een voorbeeld hoe de mantelzorgadviesraad van Zwolle functioneert, de eerste...

 • 02 sep 2014

  Professionaliseren van volwassenen die ver van de arbeidsmarkt staan, door het aanbieden van een zorg opleiding in combinatie met werken in de zorgpraktijk en zodoende opleiden tot professionele zorgkrachten. 

  Uitgebreide inhoud

  ...

 • 01 sep 2014

  Ontmoetingscentra bieden ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers, op een laagdrempelige plek in de wijk. Dit voorkomt dat de mantelzorger overbelast raakt en zorgt ervoor dat de persoon met dementie langer thuis kan blijven wonen. De...

 • 26 aug 2014

  Stichting Manteling op Walcheren zet zich in voor het verlenen van zorg door vrijwilligers aan kwetsbare mensen. Zij ondersteunt mantelzorgers en biedt ook Indirecte mantelzorgondersteuning door het geven van informatie over mantelzorg aan scholen en...

 • 19 aug 2014

  Evaluatieonderzoek van bestaande methoden om de invloed van cliënten op het beleid van de organisatie te vergroten. Onderzoek is voltooid. Resultaten zijn beschikbaar. 

  Uitgebreide inhoud

  Wat is het project? Dit project...