Regelhulp

Op deze pagina treft u informatie aan over het programma achter de digitale wegwijzer Regelhulp.nl.

Een vrouw vertelt dat haar alleenwonende vader steeds moeilijker loopt. Wat betekent dit voor het huishouden, zijn persoonlijke verzorging en sociale contacten? Wat kan hij zelf doen? Bij welke instantie kan zij voor hem terecht?

Mensen houden graag de regie over hun eigen leven en doen daarbij het liefst zo veel mogelijk zelf. Bij het regelen van zorg en ondersteuning helpt Regelhulp door complete, eenduidige en gemakkelijk vindbare informatie aan te bieden.

Over Regelhulp

Regelhulp bestaat al sinds 2007 en wordt goed bezocht en gebruikt. Het webportaal bevat actuele informatie over zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien en sociale zekerheid. Bij de informatievoorziening van Regelhulp staat de behoefte van mensen centraal, niet de regeling. Door de situatie als uitgangspunt te nemen, vinden mensen gemakkelijk de adviezen, zorg en ondersteuning die bij hen past. Regelhulp.nl is bedoeld voor bijvoorbeeld mantelzorgers, ouders en opvoeders, mensen met een beperking of chronische ziekte, ouderen en zorgprofessionals.

Mogelijkheden voor gemeenten

Gemeenten zijn het aanspreekpunt voor alle zorgvragen van hun inwoners. Regelhulp helpt gemeenten bij het informeren van haar inwoners op het gebied van zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld door het informatieaanbod af te stemmen op de lokale situatie. Zo kan een gemeente per onderwerp specifieke lokale informatie toevoegen, worden koppelingen gemaakt met verschillende sociale kaarten en kunnen inwoners via een formulier een gesprek aanvragen bij de gemeente. Daarnaast biedt Regelhulp gemeenten de mogelijkheid om de informatie die op regelhulp.nl staat gratis op te nemen op hun website (via een webservice).

Meer informatie

Voor samenwerkende partijen, gemeenten, professionals en andere geïnteresseerden staat meer informatie op www.regelhulp.nl.

Volg Regelhulp ook op Twitter: @regelhulpnl

Relevante documenten

Magazine Regelhulp 2011 (pdf) Toekomstvisie Regelhulp 2015 (pdf)

De laatst toegevoegde praktijkvoorbeelden

 • 21 mei 2015

  De Talentenbeurs is een beursvloer Vrijwillige Inzet, waar iedereen zich kan presenteren rondom vrijwillige inzet.

  Wat is Talentenbeurs Stadsdeel West?

  De talentbeurs is een beursvloer waar iedereen zich kan presenteren rondom...

 • 20 mrt 2015

  In deze informatiekaart vindt u algemene informatie over de btw-vrijstellingen die relevant zijn voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet per 1 januari 2015.

  Met ingang van 1 januari 2015 zijn in het algemeen de volgende leveringen en diensten vrijgesteld...

 • 20 jan 2015

  Het Vriendenhuis is een combinatie van zorghotel en activiteitencentrum gericht op mensen met psychische en/of psychosociale problemen.

  Een door en voor opvanghuis

  Een Vriendenhuis is een combinatie van een zorghotel en een...

 • 07 jan 2015

  Hoe kan de samenwerking tussen gemeenten en MEE-organisaties eruit zien? In 2013 volgde Movisie vijf praktijkvoorbeelden in Parkstad Limburg, Zeist, Goirle, Dordrecht en Amsterdam. Hoe staat het er nu mee? En hoe ziet de toekomst er uit? In dit...

 • 07 jan 2015

  Zeist heeft in de pilot Het Gesprek een manier van integrale vraagverheldering ontwikkeld, met het oog op de transities van de AWBZ naar de Wmo. In de praktijkbeschrijving die Movisie hier eerder van maakte, hebben we expliciet gekeken naar de rol van MEE...